Buca Eğitim Fakültesi Nerede? Nasıl Gidilir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

İzmir, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin öğretmen eğitimi açısından en önemli kentlerinden birisi olmuştur. 1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve Buca’nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890 ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk seçilmiştir. İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. Okulun açıldığı ilk yıl Fen Bilgisi alanında yönetici kadro ile birlikte 9 öğretmen ve 60 kız öğrenci bulunmaktadır. 1960 yılından başlayarak Enstitünün öğretmen, öğrenci ve bölüm sayısında önemli bir artış yaşanmış, aradan geçen on yıl içerisinde altı bölüm ile birlikte öğretmen sayısının 62’ye, öğrenci sayısının 623’e yükselmesi üzerine yeni binaların inşa edilmesi yoluna gidilmiştir.

İlk on yıl boyunca kurumun kapasitesiyle uyumlu bir biçimde gelişme gösteren bölüm ve öğrenci sayısı, 1974 yılından sonra Türkiye’nin genel siyasal ve kültürel ikliminin sonucu, mektupla öğretmen yetiştirme uygulamasıyla öğrenci sayısında gözlenen artış ve sıkça değiştirilen öğretmen kadrosu yüzünden aşınmaya uğramıştır. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan üç yıllık eğitim enstitülerinin 1978-1979 öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla sürelerinin dört yıla çıkarılması ile birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gelmiştir. Bu düzenleme ile İzmir Yabancı Diller Yüksekokulu, bu fakültenin ilgili bölümüne aktarılmış, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi Bölümü ile birleştirilmiştir.

1982’de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulunun, 1992 yılında yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesine; Denizli Eğitim Yüksek Okulunun da aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesine bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesinden ayrılmıştır.

Buca Yüksek Öğretmen Okulunun Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline dönüşmesinden sonra, burada görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretim görevlisi unvanı ile görevlerini sürdürmüşlerdir. Fakülte adını almasından sonra kurum 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi ile eğitim-öğretime devam etmiştir.

Buca Eğitim Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı başında 202 kadrolu öğretim elemanı (42 profesör, 36 doçent, 54 doktor öğretim üyesi, 31 öğretim görevlisi, 41 araştırma görevlisi) ve 6355 öğrencisiyle 9 bölümde (21 anabilim dalında lisans) eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Buca Eğitim Fakültesi’nde Hangi Bölümler Var?

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Öğretmenliği Programı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Buca Eğitim Fakültesi Nerede?
Adresi : Buca Eğitim Fakültesi Uğur Mumcu Caddesi 135. Sokak No:3/A Buca-İZMİR
Telefonu : 0 232 420 48 82

Buca Eğitim Fakültesi Konumu :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir